Now showing items 1-1 of 1

    • Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Autentik 

      HAMMERFEST, Odessa (2019-02-06)
      Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat ...