Now showing items 1-1 of 1

    • Patologi Sosial dalam Wacana Lagu Karya Slank pada Album Plur Tahun 2004 

      Nurcahyanti, Novi; Satrijono, Drs. Hari M.Pd,; Husniah, Furoidatul S.S, M.Pd (UNEJ, 2013)
      Lagu tidak hanya dapat dinikmati sebagai iringan bunyi yang merdu untuk didengar. Tetapi juga dapat dipandang sebagai wujud praktik sosial yang berkaitan dengan reaksi sosial, di dalam lagu terdapat tujuan tertentu agar ...