Now showing items 1-1 of 1

    • POLITIK EKSPANSI RAJA SULTAN AGUNG 

      Andriana Nafelian; Sri Handayani; Sutjitro (UNEJ, 2015)
      Kerajaan Mataram terletak di daerah aliran Sungai Opak dan Progo yang bermuara di Laut Selatan. Semula daerah Mataram berupa hutan yang lebih dikenal dengan Alas Mentaok. Sultan Agung adalah raja ketiga dan terbesar di ...