Now showing items 1-2 of 2

  • PERANAN HARUN AL-RASYID DALAM KEKHALIFAHAN ABBASIYAH 

   Nani Ismiyati; Sutjitro; Nurul Umamah (UNEJ, 2015)
   Harun al-Rasyid adalah salah seorang figure pemimpin yang berada pada pemerintahan dinasti Abbasiyah, suatu dinasti yang tumbuh dan berkembang setelah dinasti Umayyah runtuh pada tahun 750. Dinasti Abbasiyah merupakan ...
  • PERANAN HARUN AL-RASYID DALAM KEKHALIFAHAN ABBASIYAH 

   Nani Ismiyati; Sutjitro; Nurul Umamah (UNEJ, 2015)
   Harun al-Rashid is one of the figures who are leaders in the Abbasid rule, a dynasty that grows and develops Umayyad dynasty after dynasty collapsed in 750. Abbasid caliphate Islamic ruling is in Baghdad. Harun al-Rashid ...